Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Reçete

TIP Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Altınok ve Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer , Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verilerine bakarak diyorlar ki: "Türkiye'nin 2004 yılında ithal ettiği ilk 10 ürün grubu arasında ilk sırayı 14.3 milyar dolar ile içinde petrol ve doğalgazın da bulunduğu mineral yakıtlar ve yağlar alıyor. Aynı yıl ithalat kalemleri arasında dokuzuncu sırada ise 2.7 milyar dolar ile eczacılık ürünleri bulunuyor. Eczacılık ürünleri ithalatımız petrol ithalatımızın yarıya yakınını oluşturuyor.

2005 yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı ayda eczacılık ürünleri ithalatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 1.5 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde eczacılık ürünlerinde ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı ise yalnızca yüzde 10 oldu.

2005 yılında eczacılık ürünleri ithalatımızın 3 milyar dolar sınırını aşması muhtemel.

Türkiye ilaç pazarının yüzde 65'i yabancı ilaç tekellerinin hâkimiyeti altında. 2005 yılında ilaç ticaret açığımız 2.5 milyar doları aşarak 3 milyar dolara yaklaşacak. AB ülkeleri ise ilaç ticaretinde her yıl 40 milyar Avro üzerinde fazlalık veriyor.

İlaç sektöründe yaşanan hızlı tekelleşme pazarın rekabetçi yapısını bozuyor. Yerli ilaç sanayisinin pazar payı her yıl gerilerken, yerli ilaç şirketleri uluslararası şirketler tarafından yutuluyor.

Uluslararası şirketlerin 'patent', 'veri koruması' ve 'veri imtiyazı' gibi dayatmaları nedeniyle Türkiye, ilaç sektöründe büyük zarara uğruyor. Bu şirketlerin pazarladığı ilaçlar 'fikri mülkiyet haklarıyla korunan ithal ürün' olmalarının etkisiyle çok pahalıya satılıyor.

Böylesi bir dışa bağımlılık ortamında SSK sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı'na devri ve SSK ilaç alım modelinin tasfiye edilmesi nedeniyle 2004 yılında 6.3 milyar dolar olan ilaç tüketimiz 2005 yılında 9 milyar dolar sınırını aşacak. Böylece sosyal güvenlik ve sağlık alanında varolan kriz daha da derinleşecek. Küresel güç odaklarının dayatmasıyla gerçekleştirilecek sözde reformlarla yurttaşlar aşama aşama sağlık ve sosyal güvenlik haklarını yitirecek. Ulusal ilaç politika ve stratejilerinin geliştirilerek uygulanmaması nedeniyle küresel dalgalarda savrulan Türkiye, bu alanda da kaybedecek, ulusötesi şirketler kazanacak. Bu oyunu bozmak için Türkiye'nin Türkiye'den yönetileceği bir kurtuluş reçetesine ihtiyacı var."

Sağlık Bakanı'na sormalı: Var mı?