Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

ilaç pazarı yabancıların

Cumhuriyet 22.08.2005 Tıp Kurumu, yapılan ithalatı mercek altına aldı İlaç pazarı yabancıların

Tıp Kurumu Başkanı Altınok, Türkiye'nin 2004 yılında ithal ettiği ilk 10 ürün grubunun 9. sırasında 2.7 milyar dolar ile eczacılık ürünlerinin geldiğini belirterek ''Aynı yılda eczacılık ürünleri ithalatımız, petrol ithalatımızın yarıya yakınını oluşturuyor'' dedi. Türkiye ilaç pazarının yüzde 65'inin ''yabancı tekeller''in hâkimiyeti altında olduğunu vurgulayan Altınok, 2005 yılında Türkiye'nin ilaç ticareti açığının 2.5 milyar doları aşacağını ifade etti. ZEYNEP ŞAHİN'in haberi 13.Sayfa'da Cumhuriyet 22.08.2005

Uluslararası tekellerin yerli şirketleri yuttuğuna dikkat çeken Tıp Kurumu, ilaç ithalatını mercek altına aldı

'İlaç pazarı yabancıların elinde' **Tıp Kurumu Başkanı Altınok, Türkiye'nin 2004 yılında ithal ettiği ilk 10 ürün grubunun 9. sırasında 2.7 milyar dolar ile eczacılık ürünlerinin geldiğini belirterek ''Aynı yılda eczacılık ürünleri ithalatımız, petrol ithalatımızın yarıya yakınını oluşturuyor'' dedi.

ZEYNEP ŞAHİN

ANKARA - Tıp Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Altınok , 2005'in ilk 6 aylık döneminde eczacılık ürünleri ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını belirterek ''2005 yılında eczacılık ürünleri ithalatımızın 3 milyar dolar sınırını aşması muhtemel'' dedi.

Tıp Kurumu Başkanı Altınok ile Genel Sekreter Ali Rıza Üçer , Türkiye'nin ilaç politikasını değerlendirdi. Tıp Kurumu Başkanı Altınok, 1.5 milyar dolara yaklaşan ocak-haziran dönemi eczacılık ithalatıyla aynı dönemi kapsayan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 10 ile sınırlı kaldığına dikkat çekti. Türkiye ilaç pazarının yüzde 65'inin ''yabancı tekeller'' in hâkimiyeti altında olduğunu vurgulayan Altınok, 2005 yılında Türkiye'nin ilaç ticaret açığının 2.5 milyar doları aşacağını ifade etti. ''AB ülkeleri ise ilaç ticaretinde her yıl 40 milyar Avro'nun üzerinde fazla veriyor'' diyen Altınok, ilaç sektöründe yaşanan hızlı tekelleşmenin pazarın rekabetçi yapısını bozduğunu kaydetti. Altınok, yerli ilaç sanayisinin pazar payının her yıl gerilediğini ve yerli ilaç şirketlerinin uluslararası şirketler tarafından ''yutulduğunu'' vurguladı.

Uluslararası şirketlerin ''patent, veri koruması, veri imtiyazı gibi dayatmaları'' nedeniyle, Türkiye'nin ilaç sektöründe büyük zarara uğradığına dikkat çeken Altınok, ''Bu şirketlerin pazarladığı ilaçlar 'fikri mülkiyet haklarıyla korunan' ithal ürün olmalarının etkisiyle çok pahalıya satılıyor'' dedi.

Dışa bağımlıyız

Söz konusu durumu ''dışa bağımlılık ortamı'' olarak niteleyen Tıp Kurumu Başkanı Altınok, SSK'lerin Sağlık Bakanlığı'na devrinin etkilerini ise şöyle değerlendirdi:

''SSK sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı'na devri ve SSK ilaç alım modelinin tasfiye edilmesi nedeniyle 2004 yılında 6.3 milyar olan ilaç tüketimimiz, 2005 yılında 9 milyar dolar sınırını aşacak. Böylece sosyal güvenlik ve sağlık alanında var olan kriz daha da derinleşecek. Küresel güç odaklarının dayatmasıyla gerçekleştirilecek reformlarla(!) yurttaşlar aşama aşama sağlık ve sosyal güvenlik haklarını yitirecekler. Ulusal ilaç politika ve stratejilerini geliştirerek uygulamaması nedeniyle küresel dalgalarda savrulan Türkiye, bu alanda da kaybedecek, ulusötesi şirketler kazanacak.''