Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Bir Bakan öteki Bakanı yalanladı!

ÇALIŞMA Bakanı Murat Başesgioğlu' nun, SSK'nin 2005 yılı sağlık harcamalarının 10 katrilyon lirayı bulacağını açıklaması üzerine Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer söz istiyor:

''Bakanın açıklaması Tıp Kurumu'nun yaklaşık bir yıl önceki tahminlerini doğruluyor. Oysa 10 Aralık 2004'te 'Kamu İlaç Alım Protokolü' imzalanırken Maliye Bakanı Kemal Unakıtan yılda 600 trilyon lira kamusal tasarruf sağlayacağını müjdelemişti! SSK'nin 2004 yılı sağlık harcaması 6.4 katrilyon liraydı, müjdenin sonunda yüzde 55 oranında arttırılmış oldu!

2005 yılında Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'la birlikte üç sosyal güvenlik kurumunun toplam sağlık harcaması, yarısına yakını ilaç harcaması olmak üzere 17 katrilyon lirayı bulacaktır. Türk ilaç pazarının yüzde 65'i ulus ötesi şirketlerin kontrolü altındadır ve 2005 yılında ilaç ithalatımız 3 milyar doları, ilaç ticaret açığımız da 2.5 milyar doları aşacaktır.

Sırtımıza bindirilen yük doğrudan bir kara deliktir. Ulus ötesi bir oyun oynanmaktadır ve destekçileri de ulus ötesi ilaç şirketleridir.''