Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

hap işi

MERKEZİ Ankara'da bulunan Tıp Kurumu'nun Ankara Ticaret Odası'yla birlikte hazırladığı "İlaç Raporu", yabancı ilaç şirketleri tarafından dayatılan "acı reçete"nin hükümet tarafından aynen uygulandığını gösteriyor. Kanıt mı? Türkiye pazarının yüzde 60'ı yabancı ilaç şirketlerinin eline geçti ve Türkiye'nin ilaç ithalatı petrol ithalatının yarısına ulaştı.

Rapordan bir bölüm:

"2003 yılında Türkiye'nin ilaç harcaması üretici fiyatlarıyla 4.3 milyar dolar, tüketici fiyatlarıyla yani eczane satışıyla 6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ilaç pazarı, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ilaç pazarı oldu. Yalnızca 2003 yılında üretici fiyatlarıyla ilaç tüketimi yüzde 40 oranında artış gösterdi. 2004 yılında ağırlığı ilaç olan eczacılık ürünleri ithalatı ise 2.5 milyar doları buldu. Yılda 5 milyar dolara yakın petrol ithal ettiğimiz düşünüldüğünde, petrol ithalatının yarısı kadar da ilaç ithal ettiğimiz ortaya çıktı. Gelişmiş ülkelerde ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı yüzde 10-18 civarındayken Türkiye'de toplam sağlık harcamalarının yarıya yakınını ilaç harcamaları oluşturuyor." Açıkçası Türkiye'ye hapı yutturmuşlar! Türkiye'nin ilaçta dışa bağımlılığı her geçen yıl daha da artıyor. Tıp Kurumu Başkanı Mehmet Altınok 'un verdiği bilgiye göre, ilaçta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 10'un altına düşerek bu alandaki ticaret açığımız 2 milyar dolara çıktı. Konunun bir de "biyotek" boyutu var. Rapordan: "Tüm dünyada modern biyoteknolojiye dayanan ve kısaca 'biyotek' olarak adlandırılan ilaçların pazarı gittikçe büyüyor. ABD, AB ve Japonya arasında kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Çin, Hindistan, Güney Kore, Küba, Meksika, Arjantin ve Meksika gibi ülkeler biyotek ilaçların jeneriklerini üretiyorlar ve bu yolda önemli mesafe kat etmiş durumdalar. Türkiye ise aralarında insülin, büyüme hormonu ve hepatit B aşısının da bulunduğu, son derece pahalı olan biyotek ilaçları ithal yoluyla temin ediyor. Türkiye'nin 2004 yılında 450 milyon dolar olan biyotek ilaç pazarının, 2010 yılında 1 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye biyotek ilaçların jeneriklerini Çin, Hindistan, Küba, Meksika, Brezilya gibi ülkelerden beşte bir fiyatına ithal edebilecek iken uluslararası ilaç tekellerinden satın almak zorunda kalıyor. Çünkü uluslararası şirketler yoğun lobi faaliyetleriyle biyotek ilaçların jeneriklerinin başka ülkelerden ithalatını ve ülkemizde üretilmesini baskı altında tutuyor."

Rapor bitmedi; devamı yarın.