Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

haplarla

Cumhuriyet 26.05.2005

TIP Kurumu'nun Ankara Ticaret Odası'yla birlikte hazırladığı "İlaç Raporu"nda Türkiye pazarının yüzde 60'ının yabancı ilaç şirketlerinin eline geçtiği ve Türkiye'nin ilaç ithalatının petrol ithalatının yarısına ulaştığını gördük. Şimdi de raporun sosyal güvenlik kurumlarının durumunu inceleyen bölümüne bakalım: "Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un sağlık harcamalarının yüzde 60'tan fazlası, SSK'nin sağlık harcamalarının yüzde 38'i ilaçtan oluşuyor. 38 milyon nüfusu kapsayan SSK'nin 2004 yılı ilaç harcaması 2.4 katrilyon lira iken 2.5 milyon nüfusu kapsayan Emekli Sandığı aynı yıl ilaca 1.5 katrilyon lira harcadı. Bu rakamlar Emekli Sandığı'nın, SSK'nin neredeyse 15'te biri kadar bir nüfusu kapsadığı halde SSK'ye yaklaşan bir ilaç harcaması yaptığını ortaya koyuyordu.

Tıp Kurumu, 'mucizevi denklem' olarak adlandırdığı bu durumu SSK hastanelerinin devlete devri ile birlikte ortadan kaldırılan 'SSK ilaç alım modeli'nin başarısına bağlıyor. Ancak, Kamu İlaç Alımı Protokolü'nün imzalanmasıyla uygulamaya sokulan yeni sistemde SSK'liler de artık serbest eczanelerden ilaç alır duruma getirildi. Dolayısıyla SSK toplu alımlarla elde ettiği indirim olanaklarını kaybediyor. Hükümet, serbest eczane anlaşmasının kuruma sadece 400 trilyon liralık bir ek yük getireceğini, ancak yeni sisteme göre ilaç sektörünün yapacağı yüzde 14 oranındaki indirimin Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'a yarayacağını, bu yolla kamunun yılda 1 katrilyon lira tasarruf edeceğini öne sürüyor. Sistemin SSK'ye getireceği ek yük bu rakamdan çıkarıldığında yıllık 600 trilyon liralık bir tasarrufun gerçekleşeceğini hesaplıyor. Ancak, uygulamanın başladığı 10 Şubat 2005'ten 3 Mayıs 2005'e kadar eczanelerden SSK'ye gönderilen faturaların maddi değeri 828 trilyon 783 milyar liraya ulaştı. Bu rakamlar uygulamanın yıl sonunda kuruma getireceği ek yükün 400 trilyon lirayla sınırlı kalmayacağını ve hükümetin hesaplarının tutmayacağını gösteriyor. Tıp Kurumu, SSK ilaç alım modelinin tasfiyesi nedeniyle SSK ilaç harcamalarının en iyimser tahminle iki katına çıkacağını, bunun da kuruma, 3 katrilyon liralık ek yük getireceğini tahmin ediyor. Yeni sistem, bir süre sonra sosyal güvenlik kurumlarının eczanelere geri ödemelerini aksatacağı ya da durduracağı, bu durumda depolardan kısa vadeli ilaç alımı yapan binlerce eczanenin krize girip batacağı endişesini de beraberinde getiriyor."

Biz buradayız; bu hükümet de yerinde durursa yıl sonunda bilançoya birlikte tekrar bakarız!