Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

hapı yuttuk


ATO ile Tıp Kurumu birlikte bir rapor hazırladı. Raporun adı, ‘İlaçtaki Ur: Dışa Bağımlılık’... Rapora göre, Türkiye yılda 2.5 milyar dolarlık ilaç ithal ederek tamamen dışa bağımlı bir tablo sergiliyor. Tabloyu değerlendiren ATO Başkanı Sinan Aygün, ‘Türkiye hapı yutuyor’ dedi...

ANKARA Ticaret Odası (ATO) ve Tıp Kurumu birlikte hazırladığı ‘İlaçtaki Ur: Dışa Bağımlılık’ adlı raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye’nin geçen yıl, ağırlığı ilaç olan eczacılık ürünleri ithalatının 2.5 milyar dolar olarak gerçekleştiği, bu rakamlarla ilaç ithalatının, en büyük ithalat kalemlerinden olan petrol ithalatının yarısına ulaştığı belirtildi.

 
 • HIZLA BÜYÜYOR

  RAPORA göre Türkiye ilaç pazarı, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ilaç pazarı oldu. Yalnızca 2003 yılında üretici fiyatlarıyla ilaç tüketimi yüzde 40 oranında artış gösterdi. İlaçta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 10’un altına düşerek bu alandaki ticaret açığımız 2 milyar dolara çıktı.

  Raporda Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının yarıya yakınını ilaç harcamalarından oluştuğu belirtildi. Raporda, gelişmiş ülkelerde ise ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı yüzde 10-18 civarında olduğuna dikkat çekildi.
 • YÜZDE 60 İLAÇ

  RAPORA göre, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un sağlık harcamalarının yüzde 60’dan fazlası, SSK’nın sağlık harcamalarının yüzde 38’i ilaçtan oluşuyor. Yaklaşık 38 milyon nüfusu kapsayan SSK’nın 2004 yılı ilaç harcaması 2.4 katrilyon lira iken, 2.5 milyon nüfusu kapsayan Emekli Sandığı aynı yıl ilaca 1.5 katrilyon lira harcıyor. Raporda ele alınan bu rakamlar Emekli Sandığı’nın Sosyal Sigortalar Kurumu’nun neredeyse 15’te 1’i kadar bir nüfusu kapsadığı halde SSK’ya yaklaşan bir ilaç harcaması yaptığını da ortaya koyuyor.

  TÜRKiYE KUŞATILDI
 • TÜRKİYE’NİN ilaç konusunda kuşatıldığı iddia eden Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aygün, ‘Türkiye, ilaçta hapı yutuyor’ diye konuştu. Türkiye’nin küresel kıskaçtan kurtulması için ulusal ilaç politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aygün, ilaç paralarının eczanelere ödenmemesi nedeniyle, eczanelerin birbiri ardına kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirtti.


  PAZAR TEKELLEŞiYOR


 • TIP Kurumu Başkanı Mehmet Altınok, Türkiye’nin 2 milyar dolar açık verdiği ilaç dış ticaretinde AB ülkelerinin 40 milyar Euro fazla verdiğine dikkat çekti. Altınok şöyle konuştu: ‘Uluslararası ilaç şirketleri Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 60’ından fazlasını elinde tutuyor. Sektörde yaşanan hızlı tekelleşme ise pazarın rekabetçi yapısını bozuyor.’ Öte yandan, Tıp Kurumu Genel Sekreteri Ali Rıza Üçer de SSK’lıların sağlık ve sosyal güvenlik haklarını geri dönülemeyecek biçimde kaybedeceklerini ileri sürdü.