Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Sağlık Bakanı nın Tıp Kurumuna Yanıtı

Milliyet Yazarı Yaman Törüner 5 Mart Cumartesi günü köşesinde "Sağlık treni alarm veriyor" başlıklı yazısı ile Tıp Kurumu'nun, SSK ilaç skandalı, SSK hastanelerinin  Sağlık Bakanlığına devri, SSK'lıların serbest eczanelerden ilaç alımı uygulaması, ilaçta dışa bağımlılaşma süreci gibi konularda açıklamasına yer vermişti. 

http://www.milliyet.com.tr/2005/03/05/yazar/toruner.html

Yaman Törüner, bugün köşesinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın bu yazıya verdiği yanıta yer verdi.  Bakan Akdağ, Tıp Kurumu'nun özellikle altını çizdiği  "ulusal ilaç politika ve stratejilerinin geliştirilmesi" ve "ulusal biyoteknolojik ilaç sanayi stratejisi" gibi konulara değinmemiş. Bu yazıyı yorumsuz olarak paylaşmak istedik.

Dr. Ali Rıza Üçer

Tıp Kurumu Genel Sekreteri

http://www.milliyet.com.tr/2005/03/10/yazar/toruner.html

Yine sağlık sorunları

Yaman TÖRÜNER
Cumartesi günü sağlık sorunları üzerine yazdığım yazı üzerine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ aradı ve ayrıca konu hakkında bir de not gönderdi. Görüşmemin, notun ve lehte gönderilen iletilerin içeriği özetle şöyle:
a) Sağlık sorunları yeni ortaya çıkmamıştır. Sorunlarla başa çıkabilmek için tüm ekip geceli gündüzlü çalışmaktadır.
b) SSK hastanelerinin devri sırasında, genellikle geçmişte de yoğun biçimde problem yaşanan hastanelerde sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu hastanelerin sayısı yurt çapında 10-12'dir. Birkaç ay içinde sorunlar tamamen çözülmekle kalmayacak, doktorların hasta başına ayırabildikleri süre iki katına çıkarılacaktır. Devirden önce 2628 olan muayene oda sayısı, devirden sonra şimdiden 3314'e çıkarılmıştır.
c) Devirden sonra, bürokratik işlemler hızla kaldırılmaktadır. Hasta kayıt - kabul işlemleri tek bankoda toplanmış, kayıt esnasında hastadan sadece bir belge istenmesi sağlanmıştır. Çalışanlar sevk kağıdı ile emekliler ise sağlık karneleri ile doğrudan hizmet alabilir hale gelmiştir.
d) SSK'li hastalardan alınan katkı payı eczanelerde alınmaya başlanmış ve böylelikle bekleme ortadan kaldırılmıştır. Reçetelerde tasdik ve mühür işlemi de kaldırılmıştır. Provizyon sistemindeki küçük aksaklıklar dışında hastalar eczanelerden ilaçlarını rahatlıkla alabilmektedir. Bu küçük aksama da Sağlık Bakanlığı ile doğrudan ilgili değildir.
e) Hastane devirlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için bir yıldır hazırlanılmaktaydı. Her birimin katılımı ile oluşturulan "Koordinasyon Merkezi" 24 saat çalışmaktadır.
f) Ayrıca vatandaşların tüm soruları 7 gün 24 saat "ALO 184 SABİM" tarafından cevaplandırılmaktadır.
g) İlaçların serbest eczanelerden alınıyor olması ilaç masraflarını bir miktar artırmıştır. Ancak, ilaca erişim kolaylaşmış, stoklama masrafları kaldırılmış, dağıtım ve ihale masrafları yok edilmiştir. Ayrıca, stoklar nedeniyle konulmuş sayılan sermaye ve bunun faizinden de tasarruf edilmiştir. Bu tedbir sosyal devlet olma mantığı ile örtüşmektedir.
h) Ocak 2005'te (devirden önce) hastanelerde muayene edilen hasta sayısı günlük yaklaşık 125.000 iken, devirden sonra şubat ayı sonunda rakam 159.000 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan, sağlık sisteminde bir reformdur ve mutlaka başarıya ulaştırılacaktır.
i) Roche'un haklılığı muhtemelen doğrudur ancak, bu konuda mahkeme karar verecektir.
Sağlık sorunları konusunda aldığım iletilerin sonu gelmiyor. Konu ile yakından ilgilenen okuyucum Bülent Barut, "jenerik ilaç"ın kopya cd, kaset ve kitaptan farklı olmadığını savunuyor. Ama, "jenerik ilaçlar"da ar - ge çalışması olmadığından, aynı içerikli ilaçlar % 80 ucuz olabiliyor.

ytoruner@milliyet.com.tr