Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

KINIYORUZ...

Yılan hikayesine dönüştürülen Ergenokon operasyonu kapsamında Mustafa Balbay, Şener Eruygur, Hurşit Tolon, Sinan Aygün ve diğer gözaltıları kınıyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

 

Yolumuz Mustafa Kemal'in aydınlık yoludur, hiçbir güç Türkiye'yi ortaçağın karanlığına sürükleyemecektir..

 

Dr. Mehmet Altınok

Tıp Kurumu Başkanı

 

Dr. Ali Rıza Üçer

Tıp Kurumu Genel Sekreteri