Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Sağlık ve İlaç Harcamaları

AKP'nin 22 Temmuz seçimlerinde oy oranını % 47'ye çıkartmasındaki başat faktörlerden biri de sağlık alanındaki icraatları oldu. SSK'nın tasfiyesinin ardından 40 milyona yakın SSK kapsamındaki yurttaşın tıpkı Emekli Sandığı hastaları gibi serbest eczanelerden ilacını alabilmesi, devlet ve üniversite hastanelerine sevk zorunluluğunun kalkması, özel hastanelerden, özel tanı ve tedavi merkezlerinden yararlanma olanakları  ve yaklaşık 15 milyon yeşil kart kapsamındaki yurttaşın da karnelerine yazılan ilaçları kaymakamlıklara başvurmaksızın doğrudan serbest eczanelerden alması yurttaş nezdinde AKP'ye büyük bir destek sağladı.

 

Ancak AKP Hükümetinin işbaşına geldiği 2002 yılından günümüze sağlık harcamalarında da başdöndürücü bir artış oldu. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti anlayışı yerine büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz ilaç ve tıbbi teknoloji tüketimine odaklı tedavi edici sağlık hizmeti anlayışını önceleyen Sağlıkta Dönüşüm Programının (SDP) etkisiyle toplam sağlık harcamamız (kamu+özel) 2002 yılında 13 milyar dolar (20 milyar YTL) iken 2007 yılında geri ödeme kurumlarının borçları da göz önüne alındığında 39 milyar dolara (50 milyar YTL) sıçradı. Sağlığa ayırdığımız kaynakların önemli bir bölümünün ulus ötesi medikal kartele aktarılması küresel odaklı reform programının kaçınılmaz sonucuydu.

 

Sağlık harcamalarımızdaki bu hızlı artışa karşın toplumsal sağlık çıktılarında beklenen sonuç alınamamıştır. Aslolan sağlığa ayırdığımız kaynakların alabildiğine artırılmasından ziyade etkili ve verimli kullanımıdır. Dünya Sağlık Örgütünün 2008 Eylülünde yayımladığı ve 53 ülkeyi kapsayan Avrupa Sağlık Atlasında (http://www.euro.who.int/Document/E91713.pdf ) Türkiye'nin yerinin son sıralarda oması sağlık alanında da Türkiye'nin Türkiye'den yönetileceği ulusal politika ve stratejilerin yaşama geçirilmesinin ne kadar gerekli olduğunu göz önüne sermiştir.

 

 

Dr. Mehmet Altınok

Tıp Kurumu Başkanı

 

Dr. Ali Rıza Üçer

Tıp Kurumu Genel Sekreteri