Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

İlaç Sömürüsü

   Sağlık Bakanı Osman Durmuş geçenlerde büyük ilaç firmalarını fiyat şişirmekle suçluyordu. Derken aniden eczanelere yöneldi. Kârdan yüzde 10 kesmeye kalkıştı. Eczacılar direnişe girişti. Ortalık toz duman...


     Aslında ilaç dramı yüzde 10’luk pansumanlarla iyileşecek gibi değil...


     Başka büyük; çok büyük sorunlar yaşanıyor sektörde...


     Küresel kıskaç Türkiye’yi ilaç tekellerinin en has pazarlarından biri haline getirirken ulusal ilaç sanayiimiz giderek yok oluyor.


     Aşağıda yer alan ve 2000 yılının gerisindeki son 12 yılı kapsayan rakamlar İlaç İşverenleri Sendikası’nın verileridir...


•   İlaç endüstrisinde dışsatımın dışalımı karşılama oranı 1988 yılında yüzde 21.4 iken 2000 yılında yüzde 9.3’e gerilemiştir.
•   Mamul ilaç dışalımı 1988 yılında 45 milyon dolar iken, 2000 yılında 15 kat artarak 683 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
•   1988 yılında 293 milyon dolar olan hammadde ve mamul ilaç ithalatımız, 2000 yılında 5 kat artarak 1.510 milyar dolara yükselmiştir.
•   İlaç endüstrisinde hammadde üretimimiz 1995 yılında 12.600 ton iken, 2000 yılında yüzde 60 oranında gerileyerek 4980 tona düşmüştür.     


     2005 yılında yürürlüğe girecek patent düzenlemesiyle Türk İlaç Sanayii’nin tümden çökmesi kaçınılmaz görünüyor. Büyük ilaç firmaları giderek yabancı tekellerin pazarlama şubesi gibi çalışmaya yönelirken, sektörün diğer alanları kadere terk edilmiş durumda...


     İlaç piyasası konusunda araştırmalar yapan Tıp Kurumu’nun Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer, dün yukardaki bilgileri verirken bir yandan da:- İlaç sanayii konusunda bir ulusal politika saptanması şart, diyordu Örneğin Hindistan, Çin gibi ülkeler kendi hammadde ve ilaç sanayilerini kurtarma yolunda yoğun çaba gösteriyorlar. Türkiye’de ise konu maalesef ne Hükümet’in ne de siyasetin gündeminde...


     Uyanmamız gerekiyor...