Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Melih Gökçek'in hakkımızda açtığı dava Anayasa Mahkemesinde lehimize sonuçlandı.

Melih Gökçek'in Başkanı olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi web sayfasından 26 Ekim 2010'da yapılan ve medyada geniş biçimde yer bulan "Kızılırmak suyu bir kez daha aklandı " başlıklı duyuruda Tıp Kurumu Başkanı Mehmet Altınok ve Genel Sekreteri Ali Rıza Üçer ile ilgili yerel seçimler öncesi başlatıldığı iddia edilen karalama kampanyalarının asılsız olduğuna dair mahkeme kararı alındığı ileri sürülmüştü. Duyuruda: "Mahkeme Kızılırmak'ı haklı buldu: Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün sonuçlanmasıyla Başkan Gökçek ve Büyükşehir Belediyesi bir kez daha haklı çıktı. Mahkemenin verdiği kararda, sanıklar Ali Rıza Üçer ve Mehmet Altınok’un, kamu görevlisine hakaretten cezaya çarptırılmalarına karar verdi. Mahkemenin, her iki sanık için de verdiği kararının Üçer ile ilişkili olan kısmında şöyle denildi: “Sanık Ali Rıza Üçer’in üzerine atılı kamu görevlisine hakaret (sövme) suçunu işlediği anlaşıldığından TCK’nun 125/1 maddesi delaleti ile 125/3-a maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kastın yoğunluğu gözetilerek takdiren ve tercihen az olamayacağından 365 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık eylemini alenen ika ettiğinden TCK’nun 125/4 maddesi gereğince cezası 1/6 oranında artırılarak 425 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasınaAyrıca mahkeme, Üçok ve Altınok’un 5 yıl içinde denetime tabi tutulmasına ve bu sure içerisinde suç işlemeleri veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti." deniliyordu.  

http://www.ankara.bel.tr/haberler/kzlrmak-suyu-bir-kez-daha-akland/

Büyükşehir Belediyesinin yukarıdaki, açıklaması o dönemde yandaş medya organlarında manşetten verilen haberlerle geniş biçimde yer almıştı.Bu karara istinaden Melih Gökçek'in Tıp Kurumu Başkanı Mehmet Altınok ve Genel Sekreteri Ali Rıza Üçer hakkında Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesine açtığı manevi tazminat davasında ilgili mahkeme 31.10.2013 tarihli kararıyla davanın kısmen kabulüyle 750'şer TL manevi tazminatın başvurucu ve diğer davalılardan (Mehmet Altınok ve Ali Rıza Üçer) alınarak davacıya (Melih Gökçek'e) verilmesine hükmetmişti. Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin ilgili kararında: Kamuoyu Tıp Kurumu yöneticilerinin basın açıklamasıyla  ekinde herhangi bir bilimsel veri olmadan Ankaralılara bu hizmeti sunmakla görevli olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını zan altında bırakmışlar, bu söylemleriyle Başkanın halkın sağlığını bu şekilde etkileyecek bir içme suyunu kullandırdığı iddiasıyla davacıyı kamuoyunda küçük düşürmüşlerdi... Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar aleyhina aşağıdaki manevi tazminat miktarına hükmetmek gerekmiştir.." ifadeleri dikkat çekiciydi. 

Konuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesine 2013/8598 Sayılı bireysel başvurumuzda Yüksek Mahkeme Resmi Gazetede bugün (13.08.2015) yayımlanan 02.07.2015 tarihli Genel Kurul Kararında Ankara 10 Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği hükümle ilgili başvurucunun (Ali Rıza Üçer) Anayasanın 26. Maddesinde ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine,  kararın bir örneğinin 6216 sayılı Kanununun 50 Maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar vermiştir. 

Anayasa Mahkemesinin oy birliği ile aldığı bu karar bilim, düşünce ve ifade özgürlüğüne gölge düşüren mahkumiyet kararlarımızla ilgili süreçte kritik önemde ve emsal teşkil edecek tarzda bir karardır. Dava sürecini titizlikle takip eden avukatımız Tıp Kurumu Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Erkin Göçmen'e verdiği yoğun emekler için teşekkür ederiz.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

GENEL KURUL KARAR

 

ALİ RIZA ÜÇER BAŞVURUSU (2)

Başvuru Numarası: 2013/8598

Karar Tarihi           : 2/7/2015

Resmi Gazete

Ankara Büyükşehir Belediye Melih Gökçek ile Kızılırmak suyunun güvenliği ile ilgili süreçte yargı zemininde yaptığımız mücadele sürmektedir.  Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinde verilen ve itiraz merciince onanan 425 gün karşılığı adli para cezası hükmü ile ilgili Tıp Kurumu Başkanı Mehmet Altınok'un avukatımız Raif Çakır vekaletinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvurusu da  karar aşamasına gelmiştir. Süreçle ilgili yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz. 13. 08. 2015


Dr. Mehmet Altınok
Tıp Kurumu Başkanı
 
Dr. Ali Rıza Üçer
Tıp Kurumu Genel Sekreteri