Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Türk Tabipleri Birliğinden Türk Adının Çıkartılması Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleriyle ilgili yaşanan yargı sürecinin ardından " Bir defa onun (Türk Tabipler Birliği) başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Türkiye Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey" sözlerini kaygıyla karşılıyoruz. "6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu" 31 Ocak 1953'de yani tam 65 yıl önce Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://www.saglik.gov.tr/TR,10391/turk-tabipleri-birligi-kanunu.html

Türk Tabipleri Birliğin oluşturan tabip odalarının yasal dayanağı ise Cumhuriyetimizin kök kanunlarından Resmi Gazetede 14 4 1928 tarihinde yayımlanarak 90 yıl önce yürürlüye giren "Tababet ve Şuabatı San'atlarınınTarzı İcrasına Dair Kanun"dur. Her iki yasa da Bakanlar Kurulu Kararlarıyla değil milli iradeyi temsil eden yüce TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1219.pdf

Türk Tabipleri Birliğini 30 yıldır yöneten kadro ve zihniyetin tutarsızlıklarını gerekçe göstererek Türk Tabipleri Birliği adından Türk ibaresinin kaldırılması kabul edilemez. Dahası bu düzenlemeyi TTB'yi uzun yıllardır yönetmekte olan kadro ve zihniyette memnuniyetle kabul edecek ve onaylayacaktır. Zira bu kadro ve zihniyet TTB kongrelerinde Türk ibaresinin kaldırılması için girişimlerde bulunmuş ancak delegelerin şiddetli tepkisi nedeniyle başarılı olamamıştır. Türk hekimleri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımızdan günümüze Türk olmanın onuruyla mesleklerini sürdürmekte ve mücadele vermektedir. Bizler manda ve himayeyi yüreklice red eden Tıbbiyeli Hikmetlerin, büyük önder Mustafa Kemal'in yanında Bandırma Vapurunda Milli Kurtuluş Savaşına ilk adımını atan Dr. İbrahim Tali, Dr. Refik Saydam ve Dr. Behçetlerin, Atatürkümüzün sağ kolu Dr. Reşit Galiplerin Cumhuriyet şehidimiz Uğur Mucu'nun Kalpaksız Kuvayı Milliyeci olarak tanımladığı TTB Başkanı Dr. Nusret Fişeklerin ardılları olarak vatanımızın bütünlüğü, cumhuriyetimizin birliği ve dirliği için kararlı mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Birliğimizin adından Türk ibaresinin kaldırılmasına şiddetle karşı çıktığımız kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Dr. Mehmet Altınok

Tıp Kurumu BaşkanıDr. Doğan Dede

Ulusal Hekim Birliği Yürütme Kurulu Başkanı