Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Aşı yalanı mı demiştiniz Soner Yalçın?

Soner Yalçın, sıradan internet taramalarıyla bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak desteksiz atışlarına devam ediyor. Bakın neler söylüyor Yalçın 9 Mart 2018'de köşesinde:

"Okumadan ?çamur atıyor­lar? demeliyim ya, neyse.

Kitaptan devam edeyim:

?Ülkemizdeki bütün ölümle­rin yaklaşık yüzde 30'unu bebek ölümleri oluşturuyor.

Dünyada bebek ölüm hı­zında Müslüman ülkeler başı çekiyor.

Türkiye'de Anayasa Mah­kemesi'nin ?rıza olmaksızın aşı yapılamayacağına' iliş­kin gerekçeli kararı var?

Aşıların iyi araştırma yapılmadan, yeterli testler­den geçirilmeden piyasaya verildiği hep tartışılan önemli bir konu. Çünkü... "

Yalçın'a sorduğu soruların cevabını net biçimde verelim o zaman. Dünyada bebek ölüm hızlarında Müslüman ülkelerin başı çekmesinde şaşılacak ne var? Geri kalmışlık; başta bağışıklama, sağlıklı ve yeterli beslenme, bulaşıcı hastalıkların etkili tedavisinin yapılamaması, doğum öncesi ve sonrası etkili izlem koşullarının olmaması, doğumun sağlık profesyonellerince yapılamaması, sağlıklı içme ve kullanma suyu gibi nedenler ortadayken.

Anayasa Mahkemesinin rıza olmadan aşı yapılamayacağına ilişkin kararına gelince bu konuda söylenecek olan kararın çok talihsiz bir karar olduğudur. Toplumsal bağışıklama insanların keyfine göre yapılmaz, toplumun bütününü kapsamazsa başarılı olmanız mümkün değildir. Bebek ölüm oranlarımızda ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranlarımızdaki düşüşte bağışıklama başat rol oynamıştır ve hâlâ da öyledir. Ayrıca ülkemizde de aşı karşıtı hareketlerin önde gelen kesimi dinsel ve inançsal gerekçeler ileri sürmektedir. " Dini inançlarımıza aykırıdır, devlet bize zorla aşı dayatması yapıyor " demektedirler. Konu hiç ilgisi olmadığı halde inanç özgürlüğü ve insan hakları bağlamına çekilmeye çalışılmaktadır. .

Soner Yalçın o kadar desteksiz atıyor ki, ülkemizdeki bütün ölümlerin % 30'unu bebek ölümlerin oluşturduğunu iddia ediyor. Nereden aldı bu istatistiği acaba? TÜİK verilerine göre 2016 yılındaki 409 bin ölümün 19.7 bini 0-14 yaş arası ölüm. Yanı % 4.8 'i. Bebek ölümlerine gelince 2016 yılındaki 409 bin ölümün 13 bini bebek ölümü, yani % 3.2 si. Soner Yalçın bebek ölüm oranı ve sayısını yaklaşık 10 katına çıkarıyor.

Yalçın " ABD'de bir bebek 6 yaşına kadar toplam 49 doz ve 14 çeşit aşı oluyor.Türkiye'de farklı değil; 17 çeşit aşı yapılıyor bebeklere!

Hepsini yaptırmak şart mı? Örneğin? MMR (kıza­mık, kabakulak, kızamıkçık) karma aşısı ilk defa 1975'te ABD'de uygulandı ve (Türkiye dahil) dünyaya yayıldı. Ama? Japonya gibi ülkeler son­ra bundan vazgeçti! Ço­cuklarda erken yaşta diyabet/ şeker hastalığını tetiklediği ortaya çıktı. Verem aşısı BCG de aynı etkiye neden oluyor­du! Ya diğerleri? Yararlı mı zararlı mı? " diyor.

Yalçın'ın çocukluk çağı aşılarıyla ilgili söylediklerinin de iler tutar tarafı yok. Bu aşılar elbette yararlı. Hastalıkların kökünün kazınmasında büyük bilimsel sıçramalardır bağışıklamadaki başarılar. Cumhuriyet dönemi sağlık alanındaki büyük başarılarda bağışıklamanın rolü yadsınamaz.

Çocukluk çağı aşılarının aşı tröst ve kartellerine hizmet ettiği savı da dayanaksızdır. Bu aşılara ayrılan bütçe bırakın devede kulak olmayı tüy bile değildir. Tartışılması gereken konu Osmanlının sön döneminde özellikle de Cumhuriyet döneminde kendi aşımızı kendimiz yaparken şimdi neden üretimden vazgeçerek aşı gibi stratejik bir alanda da dışa bağımlı hale getirildiğimizdir.

Soner Yalçın bilimsel dayanağı olmadan yazdığı kitapla aşı konusunda hurafecilerin değirmenine su taşıyor ne yazık ki...

Ali Rıza Üçer
Tıp Kurumu Genel Sekreteri