Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Altyapı Durmuş’tan Soygun Roche’dan

SSK’nın, Roche’dan pahalı ilaç almasının gerekçesi olarak alternatifinin olmaması gösterildi.

Ancak, yerli firmaların da NeoRocormon ilacının etken maddesi eritropoetini üretmek için Osman Durmuş’un Bakan olduğu dönemde başvurduğu ama teknoloji olmasına rağmen ruhsat verilmediği ortaya çıktı...

ROCHE firmasının diyaliz hastalarının anemiye dönen rahatsızlıklarında kullanılan NeoRocormon ilacını SSK’ya pahalıya satması ortalığı karıştırdı. Roche, bu ilacı ilaç depolarına 88 milyona, SSK’ya ise 231 milyona sattı. Kanserli ve diyaliz hastaları için olmazsa olmaz nitelikteki bu ilacın pahalı satılmasındaki en önemli neden olarak, Roche’un bu ilaçta tekel olması bahanesi ileri sürüldü.

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan da, Star’a yaptığı açıklamada, ‘Bazı ilaçları sadece tek bir firma üretiyor. Alternatif yok. Bu nedenle o firmaların etik davranması gerekir’ demişti. Oysa, 4 yıl önce Sağlık Bakanı Osman Durmuş döneminde, yerli ilaç firmalarının Sağlık Bakanlığı’na eritropoetin etken maddesini üretmek için başvurduğu ortaya çıktı. Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer, ‘Ne bu firmaların ismi, ne de ruhsatın niye verilmediği açıklandı’ dedi.

Devlet bile yapabilir

ÜÇER, oysa eritropoetin isimli etken maddenin Türkiye’de üretilebileceğini belirterek, ‘Bu etken maddeyi üretecek bilgiye ve paraya sahip firmalar var ve bunlar 2000 yılında Sağlık Bakanlığı’na ruhsat almak için başvurdular. Başvurular Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Etik Kurulu’nun masasında’ dedi. Üçer, Türkiye’de yıllık 100 milyon dolarlık eritropoetin ilacının alındığını belirterek, ‘Bu ilacı üretecek fabrikanın maliyeti 50 milyon doları geçmez. Bunu, özel sektör yapmıyorsa bile devletin yapması gerekirdi’ dedi.

İlaç ihalesine rekabet geliyor

SSK’YA ilaç alımlarında devletin zarara uğratıldığı tartışmalarının devam ettiği şu günlerde Sağlık Bakanlığı, ilaç ve tıbbi cihaz ihalelerinde yaşanan olumsuzlukları önlemek için ek tedbirler alıyor. Bakanlık, ilaç ve tıbbi malzeme ihalelerinde rekabeti artıracak ve akılcı fiyat uygulamasını başlatacak Çerçeve İhale Sözleşmesi hazırlıyor. Aynı ürünün kamu kurumlarına çok farklı fiyatlarla satılmasını önleyecek Çerçeve İhale Sözleşmesi’nin önemli bir kısmı tamamlandı.

SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, ‘İlaçta bilimsel, maliyet etkinliği olan, düzenleme getiriyoruz. Yeni çerçeve sözleşmesi rekabeti sağlayacak ve teşvik edecek bir uygulama olacak’ diye konuştu. Ünüvar, bundan sonra kamu kurumlarının yapacağı ihalelerde tartışmalı sonuçların çıkmasını önleyeceklerini ifade etti. Ünüvar, acil tıbbi alımlarda Kamu İhale Yasası’ndan kaynaklanan sorunları ortadan kaldıracak düzenlemelerin de yeni yasama yılında yapılacağını bildirdi.