Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

İthal ilaçta 132 trilyon liralık kur kazığı yedik

Sağlık Bakanlığı, ithal ilaçların satışına geçen yıl belirlenen 1 milyon 650 bin liralık sabit kur üzerinden izin verince Türkiye toplam 97 milyon dolarlık (132 trilyon TL) kazık yedi.

Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçel, Sağlık Bakanlığı'nın ithal ilaçlarda indirime gidilmesi yönünde çalışma başlattığını duyurması üzerine, konuyu büyüteç aldı. Dr. Üçer'in tespitleri şöyle:

Eylül 2003 sonuna kadar ithal ilaçların satışına 2002'de belirlenen 1 milyon 650 bin liralık sabit dolar kuru üzerinden izin verildi. Bu nedenle ciddi bir kamusal zarar ortaya çıktı. Doların 1 milyon 650 bin lirada sabitlenmesi Mart sonuna kadar önemli bir sorun yaratmadı. Ancak, Merkez Bankası ABD doları döviz alış fiyatının Nisan ortasında 1 milyon 610 bin liraya gerileyince, Nisan'da ithalatçı firmalar lehine, ülke aleyhine yüzde 2.5'luk bir zarar ortaya çıktı. Yıllık ilaç ithalatımız 1.5 milyar dolar, aylık ortalama ithalatımız da 125 milyon dolar olduğundan Nisan ayı zararımız 3.1 milyon dolar oldu. Mayıs'ta doları döviz alış fiyatı 1 milyon 480 bin liraya gerileyince, o ay ülkenin yüzde 10'luk bir zararla 12.5 milyon dolar oldu. Haziran'da dolar döviz alış fiyatı 1 milyon 410 liraya geriledi. Sabit kura göre Haziran ayı kur farkı zararı yüzde 15'e yükseldi ve o ayki zarar 18.75 milyon dolar oldu. Temmuz'da kur farkı daha da açılarak yüzde 17'ye, kamu zararı ise 21.25 milyon dolara çıktı. Ağustos'da kur farkı yüzde 16'ya, zarar 20 milyon dolara yükseldi. Eylül'de kur farkı yüzde 17, zarar 21.25 milyon dolar dolarlık rekor düzeyine ulaştı.

Böylece Nisan'dan Eylül sonuna kadar toplam kamu zararı yaklaşık 97 milyon dolara, yani yaklaşık 132 trilyon lira olarak gerçekleşti.

TIP Kurumu Genel Sekreteri Dr. Üçer, ‘‘Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün, aylık kur farklarını izleyerek ithal ilaçların haksız biçimde fiyatlandırılmasını engellemesi gerekirdi’’ dedi. Bu zararın ağırlıklı kısmının, büyük oranda açık veren sosyal güvenlik kurumları ve diğer resmi kurumların olduğunu vurgulayan Üçer, ‘‘Sağlık Bakanlığı, ithal ilaç sektörü lehine, ulusal ekonomi aleyhine olan bu zararı geriye dönük olarak telafi etmeli’’ diye konuştu. Dr. Üçer, 2001'de Türkiye'nin toplam ilaç ihracatının 149 milyon dolar, toplam ithalatının ise 1.534 milyar $, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 10 olduğunu anımsattı.