Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Con Ahmet

Cumhuriyet 19.04.2005

SSK Başkanlığı'nın "2005 Yılı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı" geçenlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yeni ilaç uygulama listesinde hastaların reçetelerine tanı yazılması kuralını hasta mahremiyetine saldırı olarak yorumlayıp kınadı.

Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer ise listenin "tanımlar"a ilişkin 2. maddesinde aynı etken maddenin eşdeğer olan ilacıyla ilgili küçük bir değişiklik yapıldığını söyleyerek başka bir konuya dikkati çekmeye çalıştı:

"Koşul aranmaksızın eşdeğer listesinde olduğu halde liste dışına çıkartılan non iyonik radyoopak maddeler tanısal amaçlı görüntüleme işlemlerinde görüntülemeyi sağlayan maddelerdir.

SSK yılda yaklaşık 100 bin kutu non iyonik radyoopak tüketmektedir.

SSK geçen yıl non iyonik radyoopak ilaçları 40 milyon lira dolayında alıyordu. Ancak non iyonik radyoopak maddeler eşdeğer listesi dışına çıkarıldığı için artık bu ilacı 143 milyon liraya alabilecek.

Kurumun yalnızca non iyonik radyoopak maddelerde bir yılda uğrayacağı zarar yaklaşık 7 trilyon lira olacak.

Öte yandan yine listede 'endikasyon eşdeğeri' tanımından kaldırılan suni gözyaşları SSK'de bir yılda yaklaşık 450 bin kutu tüketiliyor.

Bu suni gözyaşlarının bir kutusu 4 milyon lira ile 13 milyon lira arasında değişiyor.

Eşdeğer listesinden kaldırılmasaydı bir kutu suni gözyaşı için SSK en fazla 5.5 milyon lira ödeme yapacaktı. SSK'nin bu nedenle uğrayacağı yıllık zarar ise yaklaşık 2 trilyon lira olacak. Yalnızca non-iyonik radyoopak madde ve suni gözyaşından SSK'nin yıllık zararı 9 trilyon lirayı ya da 6.5 milyon doları bulacak. Ayrıca listede başka kalemler de var ki bunlar da trilyonlarca lira zarar getirecek."

O zaman akla şu soru geliyor:

Bu paralar kimin cebine girecek?

Bu kez Tıp Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Altınok anlatıyor:

"Tabii ki ulus ötesi tıbbi teknoloji, tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerinin kasasına ve bu düzen içinde rol alan yerli yardımcı aktörlerin cebine.

Bunun karşılığında da SSK başta olmak üzere sosyal güvenlik kurumları, resmi kurumlar, yurttaşlar daha çok zarar edecek.

Con Ahmet 'in devri daim makinesi öyle güzel çalışıyor ki; yabancı tekeller sürekli kazanıyor, Türkiye sürekli kaybediyor.

Küresel masalın masalcıları ise başka hikâyeler anlatarak, gündem saptırıyor."