Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

İlaçta Kâr-Zarar

İlaçta kâr 500 trilyon, zarar 700 trilyon!

Bazı ilaç firmaları, antibiyotiklerde yüzde 45'e varan indirim yaptı. Tıp Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Altınok ve Genel Sekreter Ali Rıza Üçer bu indirimi şöyle açıklıyor:

"Maliye Bakanlığı'nın 2005 yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 14.2. maddesi eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkindir. Buna göre tüm geri ödeme kurumları eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde en ucuz eşdeğer ilacın azami yüzde 30'una kadar olan fiyatları ödeyecek, bu seviyenin üstündeki fiyatları ise ödemeyecektir. İlaç firmalarının durup dururken yaptığı indirimin nedeni budur. Aksi takdirde sosyal güvenlik kurumları ve diğer resmi kurumlara mensup sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına ilaçlarını satamayacaklar, en büyük pazarlarından mahrum kalacaklardır.

Öte yandan Kamu İlaç Alım Protokolü ile devletin 500 trilyon lira kâr edeceğini iddia eden yetkililer şimdi SSK ilaç alım modelinin parçalanması nedeniyle kabaran ilaç harcamaları karşısında sessizlik içine girmiştir.

Bu sessizlik içinde 9 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Eşdeğer İlaç Listesi'nde ciro bazında Türk ilaç pazarının çoğunluğunu oluşturan ve çoğu ulus ötesi ilaç şirketlerinin yaklaşık 90 gruptaki 370 ilaç ve 80 dolayında kan ürünü liste dışında bırakılmıştır.

Tıp Kurumu'nun yaptığı hesaplamaya göre bu nedenle ortaya çıkacak yıllık zararımız 700 trilyon lira dolayındadır.

Bu bakımdan eşdeğer ilaç listesinin en kısa sürede tüm ilaçları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir."