Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Malatya'da şiddet, Türkiye'de dehşet

MALATYA Çocuk Yuvası'ndaki çocuklara yönelik şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Birkaç kişi tutuklandı, soruşturma açıldı falan filan... Ama asıl ''dehşet'' Türkiye'de devam ediyor. Nedir bu dehşet? Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer anlatıyor:

''Yalnız Malatya'da değil yurt genelinde var olan bu trajik sorunun tüm boyutlarıyla irdelenmesi; AKP hükümetinin başta sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi devletin temel sorumluluk alanlarında özelleştirmeci bakış açısının masaya yatırılması gerekiyor. Kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gereken hizmetler piyasadan satın alınıyor, özellikle hastanelerde temizlik, yemek gibi hizmetlerin taşeron şirketlere devredilmesinin ardından tanı ve tedavi gibi temel nitelikli sağlık hizmetleri de kâr paylaşımı anlayışının belirleyici olduğu 'hizmet alımı' yoluyla özel sektörden alınmaya başlanıyor. Hizmet sunumunda talebin kabartılması ve gereksiz teknoloji tüketimine zemin hazırlanıyor. Sosyal güvenlik kurumlarının ve diğer resmi kurumların sağlık harcamalarının artmasına yol açılmasının yanı sıra, hizmet kalite ve standartlarının denetimsizliği nedeniyle yaşanacak sorunlar da ısrarla göz ardı ediliyor.

Malatya'da yaşanan üzücü olayları bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor ve Malatya'daki trajedi kamu alanında 'hizmet alımı' modelinin taşıdığı sakıncaların ortaya çıkartılması açısından büyük önem taşıyor.''