Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

İlaçta yabancı tekeli arttı

17 katrilyonu bulan Türk ilaç pazarının yüzde 65’i yabancı şirketlerin kontrolüne geçti. SSK ilaç harcaması da 8.7 katrilyona çıktı

SSK’nın tasfiye edilmesinin ardından sağlık harcamalarında azalma beklenirken artış görüldü. Kurumun sağlık harcamaları 2004’te 6.4 katrilyon TL olurken, 2005’te bu rakamın 8.75 katrilyon TL’ye çıkması bekleniyor. SSK’nın tasfiye edilmesiyle sağlık harcamalarının arttığına işaret eden Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr.Ali Rıza Üçer, “Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu’nun basına yansıyan açıklamalarından ortaya çıkmaktadır ki SSK’nın sağlık harcamaları 8.75 katrilyon TL’yi de aşarak 10 katrilyona ulaşacak. Oysa ki SSK’nın 2004’te sağlık harcaması 6.4 katrilyon liraydı. Bu operasyonla SSK sağlık harcamaları 3.6 katrilyon lira yani 55 artırıldı. Bu artışta ilk sıra ilaç harcamalarına ait, öngörülerimize göre 2004’te 2.5 katrilyon olan SSK ilaç harcaması SSK ilaç alım modelinin tasfiyesi ile 2 katına çıkacak” dedi.


ÇOKULUSLU ŞİRKETLER

SSK sisteminde yapılan tasfiyenin ilaçta bütçe açığını da arttıracağını belirten Üçer şunları kaydetti: “AB ülkeleri ise ilaç ticaretinde her yıl 40 milyar euro fazla veriyor. İlaç sektöründe yaşanan hızlı tekelleşme pazarın rekabetçi yapısını bozuyor. Yerli ilaç sanayiinin pazar payı her yıl gerilerken, yerli ilaç şirketleri uluslararası şirketlerce yutuluyor.

Uluslararası şirketlerin “patent”, “veri koruması” ve “veri imtiyazı” gibi dayatmaları nedeniyle Türkiye, ilaç sektöründe büyük zarara uğruyor. Bu şirketlerin pazarladığı ilaçlar “fikri mülkiyet haklarıyla korunan ithal ürün” olmalarının etkisiyle çok pahalıya satılıyor. Üçer, “3 sosyal güvenlik kurumunun 2005 yılı toplam sağlık harcaması, yarısına yakını ilaç harcaması olmak üzere 17 katrilyonu bulacak. Yeşil kartlı hastalara 2005’te ayaktan ilaç tedavisi olanağı sağlandığı için yeşil kart ilaç harcamalarında da dikkat çekici bir artış olacaktır” şeklinde konuştu.
27.10.2005