Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Döner sermaye geliri maaşı geçti

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe koyduğu 'Döner Sermaye Performans Uygulaması' devlet ve üniversite hastanelerinin döner sermaye gelirlerinde patlamaya yol açtı. Sağlık çalışanlarının performansını artırmaya yönelik uygulama sebebiyle sağlık çalışanları maaşlarını unutup, döner sermaye gelirlerinden daha fazla pay elde etme yarışına başladı.

1989'da yüzde 10 olan döner sermaye gelirlerinin genel bütçe gelirlerine oranı, 2002'de yüzde 55'e, 2003'te yüzde 63'e, 2004 yılında da ise 92'ye ulaştı. Türkiye Tıp Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre, 2005 yılında ilk kez döner sermaye harcamaları, genel bütçeden yapılan harcamaları geride bırakacak.

1988'de döner sermaye gelirlerinden yapılan harcama 62 milyon dolar olmasına karşın, 2002'de 1.1 milyar dolara, 2003 yılında 1.5 milyar dolara, 2004 yılında da 2.9 milyar dolara çıktı.

2003 yılında 2.3 katrilyon lira olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşların döner sermaye harcamaları 2004 yılında 4.1 katrilyon liraya ulaşırken, devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinin döner sermaye gelirlerinin 2005 yılında 4 milyar 400 milyon doları geçmesi bekleniyor.

ABD ibi oluruz

Tıp Kurumu Genel Sekreteri Ali Rıza Üçer, Sağlık Bakanlığı'nın döner sermaye sistemini mercek altına alması gerektiğini belirterek, 'Bu yolla, devlet bireyin ve toplumun sağlığını koruma görevinden uzaklaşıyor. Bu eğilim ilaç kullanımını artıracak, hizmet pahalılaşacaktır. Bunun sonucu olarak, ABD'de olduğu gibi, üst ve orta üst gelir gruplarına hizmet üreten gelişmiş kuruluşlar ile, yoksul çoğunluğa hizmet veren sağlık üniteleri oluşacaktır' dedi.

Ercan YAVUZ / ANKARA