Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Hastaneler 'özel'den farksız

ANKARA - Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer , sağlık sektörüne piyasa şartlarının hâkim olduğunu belirterek ''Üniversite hastaneleri de, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler de artık özel sektör gibi çalışıyor. Özel hastanelerden farkları kalmadı'' dedi. Üçer, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devrinin de sorunu çözmediğini vurguladı.

Tıp Kurumu Genel Sekreteri Üçer, sağlıkta bir döner sermaye gelişim sürecinin baş gösterdiğini, SSK hastanelerinin çok hızlı bir şekilde ''apar topar'' tasfiye edildiğini söyledi. Üçer, ''35 milyon SSK'li döner sermayeli kurumlardan hizmet alır konuma geldi. Ayrıca ilaç konusundaki haklarını da kaybettiler. Devrin bir diğer yönü de hızla özel sektöre açılma, hizmeti oradan alma şeklinde kendini gösterdi'' diye konuştu.

EN BÜYÜK PAY SSK'NİN

SSK'nin sağlık harcamaları içinde en büyük paya sahip olduğunu kaydeden Üçer, kurumun 2004 yılındaki toplam sağlık harcamasının 6.5 katrilyonu bulduğuna dikkat çekti. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nin 2005 yılındaki toplam sağlık harcamalarının 17 katrilyon lira olmasını beklediklerini ifade eden Üçer, bu rakam içinde de yine en büyük payın SSK'nin olacağını ve kurumun bu yılı tamamlamasını bekledikleri sağlık harcaması tutarının 10 katrilyon lira olduğunu belirtti.

Söz konusu artışların uygulamadaki çarpıklığı ortaya koyar nitelikte olduğunu vurgulayan Üçer, ''Döner sermaye aslında özel sektörden farklı değil. Tamamen piyasa koşullarına göre işleyen bir süreç'' dedi. ''Döner sermaye harcamalarında hızlı bir artış var'' diyen Üçer, performansa dayalı ücret sisteminin bu süreci hızlandırdığına işaret etti.

Sağlık sisteminin hızla piyasaya açıldığını belirten Üçer, döner sermaye sisteminin de aynı hızla yaygınlaştırıldığını söylerken ''Sistem önce üniversite hastanelerinde uygulanıyordu. Daha sonra devlet hastanelerine de kaydırıldı'' diye konuştu.