Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

''SSK böyle giderse Türkiye’yi batırır''

SSK böyle giderse Türkiye’yi batırır 
 
TIP Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer, SSK'nın belediye borçlarını yeniden yapılandırması girişimine karşı çarpıcı bir tespit yapıyor:

SSK'nın prim geliri 2002'de 9.6 katrilyondur. Prim gelirleri emekli aylıklarının % 98'ini karşılamaktadır. Bütçe tahminlerine göre 2003'te, SSK'nın geliri 15.6 katrilyon, gideri 20.2 katrilyon, bütçeden karşılanacak açığı da 4.6 katrilyon olacaktır. SSK'nın 2003 Haziran verilerine göre prim alacağı 4.2 katrilyondur ve % 69'u özel sektöre, % 22'si yerel yönetimlere, % 5'i kamu kuruluşları ve KİT'lere ait olan bu alacak tahsil edilebilse, kurum 2003'te de açık vermeyecektir. Yerel yönetimlere tanınan bu ayrıcalıkla kurumun alacaklarının tahsil edilmesi yerine ötelenmesi, yani SSK'nın aktüeryal dengesinin daha da bozulması söz konusudur. Yerel yönetimlerin kaynaklarını etkili ve verimli kullanması yerine palyatif bir yaklaşımla sorun derinleştirilmekte, içinden çıkılmaz hale getirilmektedir.

Kamu yönetimi kanunu ile merkezi devlet küçültülmekte, yerel yönetimlere ve özel sektöre işlev yüklenmektedir. Oysa ki, yukarıda görüldüğü gibi ülke nüfusunun yarısını kapsayan SSK'da asıl sorun özel sektör ve yerel yönetimlerin prim borçlarını ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemeleridir. Zira prim alacaklarının % 90'ından fazlası özel sektör ve yerel yönetimlere aittir. Kamu kuruluşları ve KİT'ler büyük ölçüde bu yükümlülüğü yerine getirmekte ve SSK'yı ayakta tutmaktadır. Kamu yönetimi reformu ile sağlam olan bu kamusal ayak kırılmakta ve soruna neden olan yerel yönetimler ve özel sektör çözümmüş gibi ön plana çıkarılmaktadır.

Böylece toplumun yarısını kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi de iflasa sürüklenmektedir. Ancak bu küresel denklemle yalnızca SSK değil, Türkiye iflasa sürüklenmektedir.