Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Türkiye ilaç tekelinin pençesinde

Birgün Gazetesi, 31 Mayıs 2005, Ekonomi

Uluslararası ilaç şirketleri Türkiye ilaç pazarının % 60'ından fazlasını elinde tutuyor. Oysa, Türkiye'de gerekli yatırımlarla ilaçların benzerlerini üretmek mümkün

Türkiye'de toplam sağlık harcamalarının yarıya yakınını ilaç harcamaları oluşturuyor. Uluslararası ilaç şirketleri Türkiye'deki ilaç pazarının % 60'ından fazlasını elinde tutuyor. Türkiye'de gerekli yatırımları yaparak tıpkı Çin, Hindistan, Güney Kore, Meksika ve Arjantin gibi biyotek ilaçların jeneriklerini (biyobenzerlerini) üretmek mümkün.Türkiye'nin dış borçlarında ilacın ana kalemlerden biri haline geldiğine dikkat çeken Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer, müdahale yapılmazsa ve ulusal strateji geliştirilmezse bu durumun üstesinden gelinemeyeceğini belirtti.

SAĞLIK TİCARETİ

Sağlık hizmetlerinin adım adım özelleştirilmesi ve ilaçta dışa bağımlılık, toplum sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Türkiye'nin ilaçta dışa bağımlılığı her geçen yıl daha da artıyor, yerli ilaç sanayisi yok oluyor.Türkiye'de toplam sağlık harcamalarının yarıya yakınını ilaç harcamaları oluşturuyor. Uluslararası ilaç şirketleri Türkiye'deki ilaç pazarının % 60'ından fazlasını elinde tutuyor. Sektörde yaşanan hızlı tekelleşme ise pazarın rekabetçi yapısını bozuyor. Sonuç olarak yerli ilaç sanayiinin payı her yıl gerilerken, yerli ilaç şirketleri uluslararası şirketler tarafından yutuluyor.

Türkiye en hızlı büyüyen 2.  pazarDr. Ali Rıza Üçer, Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ikinci ilaç pazarı olduğunu söyledi.

Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr. Ali Rıza Üçer Türkiye'nin dünyada en huzlı büyüyn ikinci ilaç pazarı olduğunu ve ilaçta dışa bağımlılığın giderek arttığını vurguladı. Dr. Üçer, ilaçta yılda 2 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı verildiğini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının % 10'un altına düştüğünü belirtti.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEBİLİR

Modern biyoteknolojiye dayanan yeni ilaçlar, kısaca biyoteknolojik (biyotek) ilaçlar olarak tanımlanıyor. Biyotek ilaçlar gen teknolojisiyle, yani moleküler biyolojinin teknikleriyle üretilen ilaçlar.Tüm dünyada biyotek ilaçların pazarı gittikçe büyüyor. "Türkler 7. yüzyılda yoğurdu icat ettiler, yoğurt da bir biyotek ürün" diyen Dr. Üçer, 21. yüzyılın biyoteknoloji yüzyılı olduğuna, ABD, Avrupa ve Japonya arasında kıran kırana bir biyotek rekabeti yaşandığına işaret ediyor. Dr. Üçer, Güney Kore, Küba, Brezilya, Hindistan, Çin gibi ikinci halkada yer alan ülkelerin biyoteknoloji konusunda büyük adımlar attıklarını belirtti.

ULUSAL ÇÖZÜM

Dr. Üçer uluslararası ilaç şirketlerinin biyotekte ciddi bir lobi faaliyeti yürüttüklerine dikkat çekti ve Batılı biyotek ilaç devlerinin hükümetler üzerinde, Sağlık Bakanlığı üzerinde kurduğu yoğun baskıyla, Türkiye'de üretimi engellediğini kaydetti. Dr. Üçer, biyotek ilaç üretiminin Türkiye'de yapılabilmesi için, öncelikle ulusal bir biyoteknoloji ilaç stratejisi geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Birgün, Ankara