Hakkında
Haberler
Görüşler
Dökümanlar
Ana Sayfa


HABERLER

Türkiye''nin kanı, ilaçlarla nasıl emiliyor?

Tıp Kurumu Genel Sekreteri Dr.Ali Rıza Üçer, üç bölümlük bir dizi yazı halinde SSK''nın yeni ilaç listesi ve uygulama talimatının, halkı tekel durumunda tutulan ulus ötesi şirketlerin ilaçlarına mahkum ettiğini ve bu sebeple 2005 yılında SSK''nın yaklaşık 30 trilyon liralık bir zararı olacağını öne sürüyor.

Ben bu çalışmayı özetleyerek, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı''na bağlanması ile birlikte bu sektörde neler olup bittiğini bilginize sunmak istiyorum.

Türkiye''nin nasıl soyulduğunun örnekleri de diyebilirsiniz! Konuyla ilgili olarak ciddi incelemeler yapan Tıp Kurumu''nun tespitleri ile CHP Ordu milletvekili Dr.İdris Sami Tandoğdu ilgilendi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu''na cevaplandırması talebiyle "Yazılı Soru Önergeleri" verdi.

Başesgioğlu da bu önergelere yazılı olarak ve gerçekleri saklamadan cevap verdi.

Bakan, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilerek bu hastanelerdeki kurum eczanelerinin kapatılması sebebi ile ilaç alımlarına son verildiğinden ve tüm ilaçlar anlaşmalı eczanelerden temin edildiğini hatırlattı ve "Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatında söz konusu ilaçların ucuzunun kullanılmasına dair bir kısıtlama bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Bakan geçmişteki ilaç alımları ile ilgili bilgiler de verdi.

* Başeskioğlu''nun verdiği bilgiye göre, "2004 yılında, SSK, ''Noniyonik radyoopak maddeler''den 94.286 kutu satın almış.

"Mesela, ''Omnipaque 350 mg 100 ml flakon'' isimli ilaç, 40 YTL fiyatla satın alındı ama halen SSK ihale yoluyla ilaç almadığı için artık bu fiyata ilaç temin etme imkanı kalmadı.

Çünkü hastaların ihtiyacı olan ilaçlar, artık sözleşmeli eczanelerden temin ediliyor.

Adı geçen ilacın perakende satış fiyatı 143 YTL iken Kuruma maliyeti 127 YTL''dir. Sosyal Sigortalar Kurumu gibi Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Maliye Bakanlığı''na bağlı diğer kurumlar da adı geçen ilacı aynı fiyattan almaktadır." Üçer diyor ki, "Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu''nun duyarlılıkla ve titizlikle verdiği bu cevap, tasfiye edilen SSK ilaç alım modelinin ne denli avantajlı olduğunu gözler önüne seren somut bir örnek.

* SSK tasfiye edilmeden önce aynı ilacı 40 YTL''ye alırken şimdi ''kıyak ilaç protokolü'' indirimiyle 127 YTL''ye alıyor, yani 3 katından fazlasına.

Her kutuda 87 YTL zarar söz konusu.

* Bir yılda SSK''da 94 bin kutu noniyonik radyoopak madde tüketiliyor.

En iyimser tahminle 1 yılda SSK''nın yalnızca bu kalemden uğrayacağı zarar yarım trilyon liranın üzerinde. * Yine, bakanın verdiği bilgiye göre, "2004 yılı verilerine göre 94.203 kutu alınan Refresh Tears isimli ilacın şu anda Sosyal Sigortalar Kurumuna ihale ile alınması mümkün değil.

Adı geçen ilacın perakende satış fiyatı 12,92 YTL iken bunun kuruma maliyeti 12.40 YTL''dir." * Oysa ki SSK tasfiye edilmeden önce aynı ilacı, en fazla 4 milyon liraya alıyordu? Kıyak ilaç protokolü ile 3 katından fazlasına 12.40 YTL''ya alıyor.

Kutu başına 8 YTL zarar ediyor ve SSK''nın bu kalemden uğrayacağı zarar en iyimser tahminle yarım trilyon liradan fazla. Aynı şekilde yılda 66 bin kutu tüketilen MR kontrast maddelerinde Kurumun uğrayacağı zarar 1 trilyon liraya yakın. *Yine kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar, üçlü heyet raporuna dayanılarak, reçete edilebiliyordu.

Yeni ilaç listesinde Risedronat (Actonel) adlı ilaçtan bu kısıtlama kaldırıldı. * SSK geçen yıl Aledronat sodyumu ihale ile 16 milyon liraya alabiliyorken, şimdi Aventis Pharma''nın Actonel isimli ilacını 56 YTL''ye alacak.

Kısıtlamanın kalkması sebebiyle, bu ilaç tüketiminde büyük artış olması bekleniyor.

Zira kemik erimesi ilaçları çok yaygın olarak kullanılıyor. * Bakanın verdiği bilgiye göre, 2004 yılında 68.817 kutu Risedronat (Actonel) alınmış, bu ilaçlar için 3.4 trilyon lira ödenmiş. *Tıp Kurumu 2005 yılı için Risedronat tüketiminin kutu ve ciro bazında 3 kat artacağını tahmin ediyor.

Bu tahmine göre 2005 yılı sonunda yaklaşık 10 trilyon liralık Risedronat (Actonel) harcaması bekleniyor.

Bir yandan kullanımı için tıbbi gerekçe belirtilen durumlar dışında bu ilacın ucuz alternatiflerinin kullanımı azalacak ve pahalı seçenek ön plana çıkacak, bir yandan da SSK ilaç alım modelinin tasfiye edilmesi sebebiyle Kıyak İlaç Protokolünün yol açtığı maliyet artışları buna eklenecek.

Çifte kavrulmuş bir kamusal zararla yalnızca bir kalem ilaçta Kurum 10 trilyon lira dolayında ödeme yapacak! * SSK''nın tasfiyesi ile ulus ötesi ilaç şirketleri kârlarına kâr katacak.

Kim zarar edecek? SSK başta olmak üzere sosyal güvenlik kurumları, diğer resmi kurumlar, yurttaşlar. Con Ahmet''in devri daim makinası dönmeye devam edecek, yabancı tekeller kazanacak, Türkiye kaybedecek. Konuya devam edeceğiz.
17.06.2005